Zauważyłem, że korzystasz z AdBlocka, jeżeli chcesz pomóc mi w dalszym rozwoju strony i kanału, proszę o wyłączenie AdBlocka na tej stronie. Dziękuję za wszelką pomoc! Jesteś super mega!

Regulamin

§1. Postanowienia
ogólne


1. Niniejszy regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem, określa warunki korzystania z serwisu http://brotkids.tv który prowadzony jest przez firmę BrotKids Al. Pokoju 32A, 31-564 Kraków NIP: 5532522718 REGON: 363990808

2. Regulamin opracowano, przyjęto i udostępniono Użytkownikom na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.

3. Regulamin dostępny jest na stronie brotkids.tv pod adresem http://brotkids.tv/regulamin


§2. Definicje
• Użytkownik - osoba korzystająca i zarejestrowana w serwisie http://brotkids.tv/regulamin
• Redaktorzy i Moderatorzy - zespół prowadzący i moderujący http://brotkids.tv/regulamin
• Punkty- zarejestrowany użytkownik w serwisie zdobywa punkty za przebywanie na stronie i dodatkowe działania. Punkty można również uzyskać za pomocą SMS.
§3. Zachowanie na stronie brotkids.tv

1. Użytkownik serwisy brotkids.tv ma obowiązek przestrzegać polskie prawo.
2. Przestrzegać zasad netykiety.

 

§4. Zasady pozyskiwania punktów.
1. Zerejestrowany użytkownik serwisu brotkids.tv otrzymuje punkty za przebywanie na stronie oraz przeglądanie treści strony.
2. Zerejestrowany Użytkownik może również pozyskać punkty za pomocą usługi SMS na stronie http://brotkids.tv/doladuj
3. Użytkownik korzystający z usługi SMS może pozyskać pukty w zależności od wybranego pakietu, kóry podany jest na stronie http://brotkids.tv/doladuj
4. Użytkownikowi, kóry pozyska punkty za pomocą usługi SMS ma prawo do reklamacji - Reklamacje
5. Szczegółowy regulamin usługi SMS widniej pdo stroną - Regulamin


§5. Postanowienia końcowe

1. Zareejstrowany użytkownik akceptuje Regulamin.


2. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji
od www.promoyoutube.pl, w tym materiałów reklamowych oraz informacji
handlowych, na adres poczty elektronicznej.


3. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na
przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym na potrzeby
realizacji świadczenia przez BrotKids. Zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z
późn. zm.). Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich
poprawiania, a także do odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.
Odwołanie zgody na ich przetwarzanie jest równoznaczne z usunięciem konta.


4. Zgłaszanie reklamacji przez Użytkowników, a także zapytań, uwag i sugestii
dotyczących serwisu, następuje za pośrednictwem formularza kontaktowego na
stronie .promoyoutube.pl/kontakt/. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać
dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, wskazywać przedmiot reklamacji i
okoliczności ją uzasadniające. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą
rozpatrywane przez Redaktorów niezwłocznie po ich zgłoszeniu, nie później niż w
terminie czternastu (14) dni od ich zgłoszenia.


5. Redaktorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie.


6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 Grudnia 2015 roku.


Z pozdrowieniami i podziękowaniami 
Właściciel serwisu http://brotkids.tv